PROGRAM: TAKLIMAT BIASISWA KERAJAAN NEGERI SABAH & JOB CENTRE (21 NOVEMBER 2011)

23/12/2011 19:11

PROGRAM ILMIAH : pada 21 november yang lepas, persis usm telah berbesar hati menerima jemputan bagi sesi taklimat yang telah dijalankan oleh pihak BKNS dan job centre yang dapat memberikan sedikit pengetahuan mengenai isu yang berkaitan tentang biasiswa BKNS serta persis usm juga telah menggunakan masa ini untuk mengetahui sejauhmanakan hala tuju pekerjaan untuk pelajar Sabah khususnya jika mereka ingin berkhidmat di tanah air mereka sendiri sewaktu tamat pengajian....

 

Back

Search site

© 2011-2012 All rights reserved.